گزارش نویسی حرفه‌ای در Bug Hunting

دوره گزارش نویسی در باگ هانتینگ

در این دوره آموزشی روش‌ حرفه‌ای نوشتن یک گزارش باگ در بحث باگ هانتینگ و باگ بانتی را به شما آموزش میدهیم.

رایگان!